Mindegi bat zer da ?

Une pépinière d'entreprises est un lieu d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement et d'appui aux porteurs de projet pendant les phases de création et de démarrage de l'entreprise.

Elle consiste à offrir aux créateurs un environnement privilégié dans le but de renforcer les chances de succès des entreprises hébergées.

Elle propose ainsi, à des coûts partagés, diverses prestations aux entreprises et s'attache à faciliter leur intégration au sein du tissu économique local.

ALDATU certifiée NF SERVICE

ALDATU est certifiée NF Service depuis ce début d'année 2017 pour ses activités de pépinière d’entreprises.

Ce certificat QUALITE affiche la fiabilité et l'efficience de ALDATU (Accompagnement dans la conduite de projet, accueil du créateur, suivi de l'entreprise, amélioration continue de la prestation...).

Zein dira aintzinatutako zerbitzuak ?

Aterbetzea :

Gehienetan, lan eremu eta altzariak entrepresen esku ezarriak dira : gelak aldakorrak izan daitezke, bulegoak, tailerrak, edo biak batera. Epe mugatu batez mugatuak dira.

Harrera eta zerbitzu amakomunak :

Entrepresek, gastuak banatunik, zerbitzu amankomun anitz gozatzen ahal dituzte : idazkaritza, harrera telefonikoa, jendeen harrera, faxa, fotokopiagailua, biltzar gela, pausa gunea, dokumentazio xokoa…

Jarraikitzea :

Mintegi buruaren eginbeharra entrepresa gazteen garapena segurtatzea da, haien lana jarraikiz.

Hortarako, zerbitzu eta aholku anitz ekartzen dizkie, mintegian sartu direnetik ( entrepresa proiektuaren sustengu eta eraikitzea / business model) bertatik atera arte (mintegia utzita txertatze laguntza), beraien partaide eta aditu sarean sartzea errextuz.